راهنمای تنظیم و ارسال مقاله ها

 

مقالات خویش را پس از تکمیل با چهار چوب زیر به آدرس ایمیل سایت به نشانی زیر ارسال نمایید:

Public.ad@iaurasht.ac.ir

 

 

 

راهنمای تنظیم و ارسال مقاله ها

 

مقاله های ارسال شده باید با اهداف و محورهای همایش انطباق داشته باشد.
مقالات بر روی کاغذ A4 با حاشیه 2 سانتیمتر از چهار طرف و فاصله بین سطرها 8 میلیمتر از یکدیگر تایپ شود.

مقالات در محیط word, 2010 ,2007 با سه سانتی‌ متر حاشیه و یک سانتی متر فاصله بین سطرها ، قلم تایپ در چکیده فارسی برای عنوان مقاله: نازنین سیاه 12  ، نام نویسندگان: نازنین سیاه 11، آدرس: نازنین مورب 10 ، متن نازنین 10 ساده انتخاب شود.

چکیده کوتاه انگلیسی (Short Version Abstract)

با نرم افزار Word 2007 در اندازه A4  و بدون جدول و نمودار شامل عنوان، اسامی و مشخصات

نویسندگان، هدف ، روش‌شناسی ، یافته‌ها ، نتیجه‌گیری و واژه‌های کلیدی

قلم Times New Roman با اندازه‌ها و مشخصات اشاره شده در چکیده انگلیسی تایپ شود.

مقاله قبلاً در هیچ یک از همایش‌های علمی ارائه نشده باشد.

مقاله به صورت فایل Word  از طریق سایت همایش همایش ارسال گردد.


ترتیب تنظیم مقالات همایش :1- برگه مشخصات مقاله

2- عنوان (حداکثر 15 کلمه)

3- چکیده فارسی

4- چکیده انگلیسی

5- مقدمه (مبانی نظری، پیشینه و سوال ها. یا فرضیه ها

6- روش و مواد پژوهش

7- یافته های پژوهش

8- بحث و نتیجه گیری

9- منابع و ماخذ

چکیده ها در دو بخش فارسی و انگیسی (حداکثر در 200 کلمه نوشته شود، و شامل موضوع ، فرآیند تحقیق و نتیجه گیری باشد) .
کلید واژگان به دو صورت فارسی و انگلیسی در پایان چکیده ها نوشته شود .
شرح تصویر و توضیح مربوط به نمودار زیر آن و شماره و عنوان جدول در بالای آن آورده شود.
حجم مقاله از حداکثر 8  صفحه تجاوز نکند. نوشته های متن مقاله سلیس باشد، و نکات دستوری در نگارش در آن رعایت شده باشد. 
نام نویسنده یا نویسندگان (پژوهشگران ) با سمت و درجه علمی و نشانی دقیق و شماره تلفن و نشانی پست الکترونیکی (E-mail)  در صفحه اول مقاله قید شود.
اسامی و اصطلاحات خارجی شامل نام انجمن ها و مراکز علمی بین المللی ، محل ها ، علایم اختصاری ، واژه های علمی و ... درمتن به فارسی نوشته شود و در زیر نویس همان صفحه به زبان اصلی آورده شود .

روش منابع نویسی در متن و پایان مقاله به صورت زیر انجام پذیرد :
الف) ارجاع به منابع به شیوه درون متنی یا APA است به این گونه که در متن مقاله پس از نقل مطلب در داخل پرانتز نام خانوادگی نویسنده،سال انتشار ذکر شود مانند (Boring, 2011)

ب) فهرست منابع در پایان مقاله به صورت زیر و به ترتیب الفبایی نویسندگان تنظیم شود:
 کتاب: نام خانوادگی ، نام . (سال انتشار) . عنوان کتاب (نام و نام خانوادگی مترجم ) (درصورتی که کتاب ترجمه باشد). محل نشر: ناشر، نوبت چاپ.
 مقاله: نام خانوادگی ،نام. (سال انتشار). عنوان مقاله.نام نشریه ، دوره ، شماره ، شماره صفحات مقاله در نشریه.
 پایان نامه / رساله : نام خانوادگی ، نام . (سال انتشار) . عنوان پایان نامه . پایان نامه کارشناسی ارشد / رساله دکتری چاپ نشده ، نام دانشگاه
در صورت استفاده از منابع اینترنتی علاوه بر ذکر مشخصات فوق در پایان تاریخ مشاهده /  دستیابی نیز نوشته شود.